Thiết Bị Phát Hiện Cảnh Báo Khói Thông Minh Iprotect

Thiết Bị Phát Hiện Cảnh Báo Khói Thông Minh Iprotect LIS-1 (áp dụng 13 quận HCM, 6 quận Hà Nội)     Sản phẩm  Iprotect LIS-1 là thiết bị phát hiện sớm và đưa ra cảnh báo khói mà không cần dùng nguồn điện lưới, không cần kết nối tủ báo […]

1.390.000 
Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm liên quan